PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní aplikace statistické fyziky II - NTMF050
Anglický název: Modern Applications of Statistical Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: RNDr. Miroslav Kotrla, CSc.
RNDr. František Slanina, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Korekvizity : NTMF049
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2014)
Přednáška navazující na Moderní metody statistické fyziky I. Probereme pokročilejší pasáže statistické fyziky, zejména použití diagramatických technik. Po úvodu do aplikací teorie pole ve statistické fyzice se budeme zabývat systémy s neuspořádaností. Pro jejich popis předvedeme metodu replik a metodu supersymetrie. Poté vyložíme metodu renormalizační grupy pro výpočet kritických exponentů. Dalším tématem bude teorie složitých sítí s aplikací např. na internet. Určeno pro 4. a 5. ročník, doktorandy a zájemce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. (13.05.2011)

M. Plischke and B. Bergensen, Equilibrium statistical physics, World Scientific, Singapore, 1994 (2. vydání)

K. Huang, Statistical mechanics, John Wiley & Sons, Singapore, 1987 (2. vydání)

G. Parisi, Statistical field theory, Addison Wesley, New York, 1988

C. Itzykson and J.-M. Drouffe, Statistical field theory, vol. 1, Cambridge UP, Cambridge, 1989

J. Cardy, Scaling and renormalization in statistical physics, Cambridge UP, Cambridge, 1996

K. B. Effetov: Advances in Physics 32 (1983) 53.

M. E. J. Newman, Networks, Oxford UP, Oxford, 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: SLANINA/MFF.CUNI.CZ (07.06.2012)
Metody teorie pole ve statistické fyzice
Landauův-Ginzburgův model, rozvoj v parametru interakce, diagramy, sčítání poruchové řady, Dysonova rovnice

Neuspořádané systémy
Jev perkolace, systém v náhodném magnetickém poli, metoda replik, supersymetrie, náhodné matice, kvantová částice v náhodném potenciálu

Renormalizační grupa
Operace změny škály, renormalizační tok, fixní body (stabilní, nestabilní, smíšené), potvrzení hypotézy škálování, extrakce kritických exponentů, zdůvodnění škálovacích relací renormalizační grupa v přímém prostoru, renormalizační grupa v impulsovém prostoru, diagramy, epsilonový rozvoj

Teorie sítí
Erdös-Rényiho model, malý svět, bezškálové sítě, odolnost sítí, příklady: internet, sociální sítě, energetické sítě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK