Seminář atomové fyziky - NTMF045
Anglický název: Seminar on Atomic Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF045
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (29.04.2016)
Referáty vědeckých pracovníků a doktorandů o tématech souvisejících se srážkovými procesy v nerelativistické kvantové mechanice. Pro 4. a 5. roč. TF a AA a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na semináři (přednesení příspěvku o vlastní vědecké práci nebo rešerše literatury k vlastní práci).

Literatura
Poslední úprava: CIZEK (13.05.2005)

Články v odborných časopisech dle aktuálního tématu.

Sylabus -
Poslední úprava: CIZEK (13.05.2005)

Seminář se skládá z příspěvků posluchačů a pracovníků fakulty na aktuální témata výzkumu v oblasti studia atomových a molekulárních srážek a rezonančních procesů.