PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie fázových přechodů - NTMF019
Anglický název: Theory of Phase Transitions
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (29.04.2003)
Systémy na mřížce, fázové přechody prvního druhu, kritické chování, renormalizační grupa. Pro 4. a 5. roč. TF.
Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2003)

Systémy na mřížce, termodynamická limita, fázové přechody jako nestability vůči okrajovým podmínkám.

Isingův model, transfer-matice, volná energie v dimensi 1, Krammersova-Wannierova dualita, Peierlsův argument.

"Clusterové" rozvoje, analytičnost při vysokých teplotách a velkém vnějším poli, nízkoteplotní rozvoje, základy Pirogovovy-Sinaiovy teorie.

Onsagerovo řešení.

Renormalizační grupa, decimace v jednoduchých modelech, linearizace okolo pevného bodu a souvislost s kritickými exponenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK