PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do molekulární fyziky tekuté fáze - NTMF016
Anglický název: Introduction to Fluid Phase Molecular Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)
Systémy interagujících částic: mezimolekulární síly, korelační funkce, klasifikace tekutin a jednoduché modely. Pseudoexperimentální metody - počítačové simulace. Rovnice pro korelační funkce: BBGY hierarchie, Ornsteinova-Zernikovova rovnice a její aplikace (HNC a PY rovnice). Metoda rostoucí částice. Poruchové teorie: principy (referenční systémy, konvergence), aplikace (stavové rovnice). Specifické systémy: systémy velkých molekul, asociující tekutiny, elektrolyty, koloidy. Mezimolekulární síly a makroskopické vlastnosti; fázové diagramy. Pro 4. roč. TF a doktorandy.
Literatura -
Poslední úprava: T_UTF (10.04.2008)

Boublík T., Nezbeda I., Hlavatý K.: Statistical thermodynamics of simple liquids and their mixtures (Academia, Praha 1980)

Boublík T.: Statistická termodynamika (Academia, Praha 1996)

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)
1. Systémy interagujících částic:
mezimolekulární síly; korelační funkce; klasifikace kapalin.

2. Molekulární simulace:
metoda Monte Carlo a metoda molekulární dynamiky; jednoduché modely.

3. Integrální rovnice pro korelační funkce:
BBGY hierarchie; Ornsteinova-Zernikova rovnice a její aplikace (HNC a PY rovnice; tekutina tvrdých koulí).

4. Teorie rostoucí částice a její aplikace.

5. Perturbační rozvoj:
základy (referenční systémy, konvergence); použití (stavové rovnice, fázové rovnováhy).

6. Specifické systémy a vlastnosti:
asociující kapaliny; kapalné krystaly; elektrolyty; roztoky; koloidy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK