PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář teoretické fyziky II - NTMF012
Anglický název: Seminar on Theoretical Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Nabídky tématiky diplomových prací z teoretické fyziky. Pro 3. roč. TF.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. (12.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je účast na semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (13.05.2005)

Nabídky tématiky diplomových prací z teoretické fyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK