Seminář ústavu teoretické fyziky - NTMF008
Anglický název: Seminar of the Institute of Theoretical Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/semmf.pl
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2019)
Referáty pracovníků ÚTF a hostů z různých oblastí fyziky. Pro 1. a 2. roč. navazujícícho mgr. studia TF a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. (12.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je účast na semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (13.05.2005)

Referáty pracovníků ÚTF a hostů z různých oblastí fyziky.