PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Selected Topics in Algorithms II - NTIN111
Anglický název: Selected Topics in Algorithms II
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://research.koutecky.name/db/teaching:ip1920
Garant: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)
Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z teorie algoritmů. Každý běh bude věnován jinému tématu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)

Naučit vybrané kapitoly z teorie algoritmů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)

Aktuální časopisecká literatura

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)

V LS 2020 se budeme věnovat pokročilým parametrizovaným algoritmům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK