PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z datových struktur - NTIN110
Anglický název: Selected Topics in Data Structures
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/vkds/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D. (05.05.2020)
Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z teorie datových struktur a algoritmů. Přednáška volně navazuje na Datové struktury I a II a dále jejich látku rozšiřuje. Každý běh bude věnován jinému tématu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (24.09.2020)

Ústní zkouška, může být vedena distančně.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (07.05.2019)
  • Mehta, D. P., Sahni, S.: Handbook of data structures, Chapman & Hall, 2005
  • Články týkající se zadaných témat z konferencí a časopisů SODA, JACM, J. Algorithms, ICALP, FOCS, STOC

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (15.10.2019)

Ke zkoušce je nutné rozumět teorii z přednášky a být schopen ji aplikovat.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (30.04.2020)
  • cache-oblivious třídění a dynamické datové struktury
  • persistentní datové struktury
  • datové struktury pro práci s celými čísly
  • dolní odhady
  • úsporné (succinct) datové struktury
  • datové struktury v sublineárním prostoru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK