Elective class at NCSU Prague - NTIN109
Anglický název: Elective class at NCSU Prague
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (01.06.2018)

Přednáška na pražské pobočce North Carolina State University.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (01.06.2018)

Přednáška na pražské pobočce North Carolina State University. Téma přednášky bude oznámeno po dohodě s partnerskou institucí.

Předpokládá se účast na výuce jak studentů NCSU tak MFF UK. Přednáška bude v angličtině.

Přednáška bude probíihat v květnu a v červnu.