Datové struktury I - NTIN066
Anglický název: Data Structures I
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ktiml.mff.cuni.cz/~fink/teaching/data_structures_I/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
Mgr. Petr Gregor, Ph.D.
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Je korekvizitou pro: NTIN105, NTIN067
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (14.01.2019)
Základní přednáška o konstrukci efektivních datových struktur. Vyhledávací stromy, haldy, hešování. Analýza nejhoršího, amortizovaného a očekávaného chování datových struktur. Samoupravující se datové struktury. Chování a analýza datových struktur na systémech s paměťovou hierarchií. Přednáška volně navazuje na Algoritmy a datové struktury I a II a Programování I a II bakalářského studia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (25.04.2016)

Naučit pokročilejší datové struktury včetně teoretické analýzy a experimentů s chováním na reálných počítačích.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Fink, Ph.D. (21.11.2018)

Ke splnění předmětu je nutné získat zápočet a následně složit zkoušku. K získání zápočtu je potřeba získat požadovaný počet bodů za domácí úkoly řešené během semestru. Vzhledem k povaze domácích úkolů nejsou náhradní termíny zápočtu přípustné.

Podle GDPR nesmí soubory odevzdané ke splnění domácích úkolů obsahovat jméno ani jiné osobní údaje.

Literatura -
Poslední úprava: T_KTI (26.04.2016)

D. P. Mehta, S. Sahni eds.: Handbook of Data Structures and Applications. Chapman & Hall/CRC, Computer and Information Series, 2005

A. Koubková, V. Koubek: Datové struktury I. MATFYZPRESS, Praha 2011

K. Mehlhorn: Data Structures and Algorithms I: Sorting and Searching. Springer-Verlag, Berlin, 1984

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (01.03.2019)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Zkouší se porozumění teorii prezentované na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (14.01.2019)

Haldy

• regulární halda

• binomiální halda

• Fibonacciho halda

Stromy

• (a,b)-stromy a jejich varianty

• strategie Move-to-Front pro seznamy, Splay stromy

• přehled ostatních řešení: AVL stromy, červeno-černé stromy, BB-α stromy

Techniky pro paměťovou hierarchii

• I/O model, cache-oblivious analýza, strategie LRU pro on-line stránkování

• příklady: transpozice a násobení matic, van Emde-Boasovo rozložení vyhledávacích stromů

• cache-aware techniky

Hašování

• řešení kolizí, analýza pro uniformně rozdělená data

• výběr hešovací funkce: univerzální hešování a dobré hešovací funkce

• kukačkové hešování

Vícerozměrné datové struktury

• KD stromy

• range trees (intervalové stromy)

Upozornění: Předmět se bude vyučovat od 2018/19 v českém jazyce pouze v zimním semestru a v anglickém jazyce pouze v letním semestru.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KTI (28.04.2015)

Predpoklady: Znalosti na úrovni bakalářské přednášky Algoritmy a datové struktury.