PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Parsing schémata 2 - NTIN041
Anglický název: Parsing Schemes 2
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Martin Plátek, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Korekvizity : NTIN040
Je korekvizitou pro: NTIN077, NTIN045, NTIN078
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)
Seminář je pokračováním semináře TIN040 - Parsing schemata I. Je zaměřen na rozvíjení metodiky vyložené v knize Klaase Sikkela, Parsing Schemata.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Pomocí referátů naučit studenty pracovat s odborným textem a připravit si vlastní prezentaci

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Literatura
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)

K. Sikkel : Parsing Schemata - a framework for specification and

analysis of parsing algorithms, Texts in Theoretical Computer Science -

An EATCS Series. ISBN 3-540-61650-0, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)

Hlavní náplň spočívá v postupném referování knihy Klaase Sikkela, Parsing Schemata

a dalších relevantních textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK