PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář z datových struktur II - NTIN021
Anglický název: Seminar on Data Structures II
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/ntin021
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Alena Koubková, CSc.
prof. RNDr. Václav Koubek, DrSc.
Třída: DS, teoretická informatika
DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (16.03.2011)
Referativní seminář o nových a méně známých datových strukturách, volně navazuje a doplňuje přednášky Datové struktury I a II. Předpokládají se znalosti teorie pravděpodobnosti a znalosti v rozsahu předmětu NTIN060 Algoritmy a datové struktury I
Literatura
Poslední úprava: Tajemník Katedry (08.03.2011)

Sedgewick, R., Flajolet, P.: An introduction to the analysis of algorithms. Addison-Wesley, 1996

články z odborných časopisů

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (08.03.2011)

Popis a analýza nových a méně známých datových struktur, resp. nové výsledky o známých strukturách. Obsah bude průběžně aktualizován podle současného stavu problematiky a zájmu studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK