PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody informační bezpečnosti - NSZM018
Anglický název: Mathematical Methods of Information Security
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 3
1 Matematická analýza a lineární algebra
2 Algebra
3 Matematika pro informační bezpečnost
4 Počítačová geometrie
5 Kryptologie a teorie čísel (studijní plán N)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK