PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnost a matematická statistika - NSZM003
Anglický název: Probability and Mathematical Statistics
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 1
1 Základy pravděpodobnosti, statistiky a náhodných procesů
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky 1
2 Pokročilé modely - Ekonometrické a optimalizační metody
3 Pokročilé modely - Pokročilá statistická analýza
4 Pokročilé modely - Procesy v čase i v prostoru
Tématický okruh 3 (TO3) z nabídky 1
5 Speciální partie - Ekonometrické modely
6 Speciální partie - Optimalizační modely
7 Speciální partie - Prostorové modelování
8 Speciální partie - Stochastická analýza
9 Speciální partie - Statistika pro průmysl, obchod a hospodářství
10 Speciální partie - Statistika v přírodních vědách
11 Speciální partie - Teoretická statistika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK