PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Softwarové a datové inženýrství - NSZI059
Anglický název: Software and Data Egineering
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 2
1 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
2 Datové struktury
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky 3
1 Analýza a architektury software (povinný pro zaměření: Softwarové inženýrství)
2 Rozšířené programování (povinný pro zaměření: Softwarové inženýrství, Vývoj software)
3 Softwarové technologie (povinný pro zaměření: Vývoj software)
4 Webové technologie (povinný pro zaměření: Webové inženýrství)
5 Databáze - formální základy a dotazovací jazyky (povinný pro zaměření: Webové inženýrství, Databázové systémy)
6 Databáze - implementace a administrace (povinný pro zaměření: Databázové systémy)
7 Zpracování rozsáhlých a nestrukturovaných dat (povinný pro zaměření: Analýza a zpracování rozsáhlých dat)
8 Data mining (povinný pro zaměření: Analýza a zpracování rozsáhlých dat)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK