PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Umělá inteligence - NSZI058
Anglický název: Artificial Inteligence
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 2
1 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
2 Datové struktury
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky 3
1 Inteligentní agenti - Reprezentace znalostí (povinný okruh pro zaměření Inteligentní agenti)
2 Inteligentní agenti - Řešení úloh a plánování
3 Inteligentní agenti - Neprocedurální programování
4 Inteligentní agenti - Multi-agentní systémy
5 Inteligentní agenti - Přírodou inspirované počítání
6 Strojové učení - Strojové učení a jeho aplikace
7 Strojové učení - Neuronové sítě
8 Strojové učení - Dobývání znalostí
9 Robotika - Lokalizace a mapování
10 Robotika - Řídící systémy
11 Robotika - Robotické systémy
12 Robotika - Plánování a navigace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK