PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Diskrétní modely a algoritmy - NSZI047
Anglický název: Discrete Models and Algorithms
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 2
1 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
2 Datové struktury
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky 3
1 Diskrétní matematika a algoritmy - Kombinatorika a teorie grafů
2 Diskrétní matematika a algoritmy - Pravděpodobnostní techniky a kombinatorická enumerace
3 Diskrétní matematika a algoritmy - Kombinatorická enumerace
4 Geometrie a matematické struktury v informatice - Kombinatorická a výpočetní geometrie
5 Geometrie a matematické struktury v informatice - Algebraické a topologické struktury v informatice
6 Geometrie a matematické struktury v informatice - Teorie kategorií v informatice
7 Geometrie a matematické struktury v informatice - Teorie čísel v informatice
8 Optimalizace - Nelineární programování
9 Optimalizace - Diskrétní optimalizační procesy
10 Optimalizace - Vícekriteriální a celočíselné programování
11 Optimalizace - Parametrické programování a intervalové metody
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK