PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teoretická informatika - NSZI001
Anglický název: Theoretical Computer Science
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 2
1 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
2 Datové struktury
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky max:2
1 Složitost a vyčíslitelnost
2 Booleovské funkce
3 Algoritmy
4 Pokročilé datové struktury
Tématický okruh 3 (TO3) z nabídky min:1, max:3
1 Složitost a vyčíslitelnost
2 Booleovské funkce
3 Algoritmy
4 Pokročilé datové struktury
5 Inteligentní agenti - Reprezentace znalostí
6 Inteligentní agenti - Řešení úloh a plánování
7 Inteligentní agenti - Neprocedurální programování
8 Inteligentní agenti - Multi-agentní systémy
9 Inteligentní agenti - Přírodou inspirované počítání
10 Strojové učení - Strojové učení a jeho aplikace
11 Strojové učení - Neuronové sítě
12 Strojové učení - Dobývání znalostí
13 Počítačová grafika – Geometrické modelování a výpočetní geometrie
14 Počítačová grafika – Analýza a zpracování obrazu, komprese obrazu, počítačové vidění
15 Počítačová grafika – Realistická syntéza obrazu
16 I1 - Neprocedurální programování a umělá inteligence - Logika a výpočtová složitost
17 I1 - Neprocedurální programování a umělá inteligence - Umělá inteligence
18 I1 - Neprocedurální programování a umělá inteligence - Neprocedurální programování
19 I1 - Neprocedurální programování a umělá inteligence - Neuronové sítě
20 I1 - Neprocedurální programování a umělá inteligence - Adaptivní agenti a evoluční algoritmy
21 I1 - Neprocedurální programování a umělá inteligence - Robotika
22 I1 - Algoritmy a složitost - Rekurze a strukturální složitost
23 I1 - Algoritmy a složitost - Obecná teorie algoritmů
24 I1 - Algoritmy a složitost - Konkrétní algoritmy
25 Diskrétní modely - Pravděpodobnostní techniky a kombinatorická enumerace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK