Principy počítačů pro bioinformatiky - NSWI178
Anglický název: Principles of Computers for Bioinformatics
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.
Korekvizity : NPRG030
Neslučitelnost : NSWI120
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (09.05.2019)
Předmět je určen studentům 1. ročníku programu Bioinformatika a pokrývá základní znalosti o fungování PC, vytváření, ukládání a efektivní zpracování dat. Předmět má za cíl zaměřit se především na obvyklé problémy a chyby, které vznikají v praxi kvůli nedostatečné znalosti těchto principů. Součástí předmětu budou ukázky konkrétních řešení v jazyku Python.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Peška, Ph.D. (24.04.2020)

Předmět je standardně zakončen písemnou zkouškou v rozsahu odpřednášené látky. V případě trvající nepříznivé epidemiologické situace bude písemná zkouška nahrazena ústní s možností on-line účasti.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (09.05.2019)
  • Architektura počítačů, procesor, instrukce, paměť, bitové operace
  • Lineární adresový prostor (paměť, soubor,…), pozice v LAP, pointery
  • Nízkoúrovňové číselné reprezentace, převody, přesnost, základní reprezentace textu, kódování
  • Vybrané datové formáty (CSV, JSON, XML, reprezentace grafiky + řídké matice, trénování reprezentace dat + deep learning, běžné datové formáty v bioinformatice), efektivita datové reprezentace
  • Překladače, kompilované vs. interpretované jazyky, runtime, časová náročnost
  • Operační systémy, procesy, virtuální paměť, souborový systém
  • Paralelní a distribuované programování, přístup ke sdíleným datům