PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Engineering Autonomous Systems - NSWI175
Anglický název: Engineering Autonomous Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petr Jedelský (13.08.2018)
This course aims at introducing the fundamental concepts related to the development of autonomous systems from a software engineering perspective. Various methods and techniques currently applied in the design of autonomous systems are shown. Techniques like Continuous Integration and Development (CI&D) are particularly challenging for autonomous systems that are often also safety critical. The course will cover also these aspects. Concrete examples of autonomous systems in the domains of robotics and autonomous vehicles are given.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (30.07.2018)

Autonomous systems

Self-adaptive systems

The limitations of traditional software development and verification methods

The limitations of Artificial Intelligence (AI)

When and how to combine traditional methods and AI

Continuous Integration and Development for autonomous systems

Examples and experiences from the projects WASP (http://wasp-sweden.org/), Co4Robots (http://www.co4robots.eu/), and NGEA (http://ngea.se/).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK