PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Models, Abstraction, and Architecture - NSWI174
Anglický název: Models, Abstraction, and Architecture
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petr Jedelský (13.08.2018)
This course covers different aspects of modeling taking in consideration both a research and an industrial point of view. To understand the importance, characteristics, and limitations of modeling we need to consider the context where models are used. For instance, different organizations within the same company can use models for different purposes and modeling can involve different stakeholders and tools. The course will often report about collaborations and work with large companies in several domains, and with special focus on automotive and robotic.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (30.07.2018)

The students will be graded through an individual examination and a group homework, which will cover the arguments presented within the course.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (30.07.2018)

Introduction

 • Roundtable presentation
 • Introduction of the course
 • Presentation of the teacher and overview of ongoing research

Descriptive vs Prescriptive models

 • Subject, Intent, Consumer, Abstraction
 • Experience of modeling in Industry
 • Examples from Volvo companies and from Ericsson

 • Descriptive models
 • Sketches and throw-away models
 • Models of ideas and vision about the system to be developed
 • Models extracted from running system or source code

 • Prescriptive models
 • Prescriptive models to generate code
 • Chain of transformations towards code
 • Models used to generate artifacts different from code

Descriptive models – example of approaches in different domains

Prescriptive models – example of approaches in different domains

Architecture and Architecture descriptions

 • Standards ISO/IEC/IEEE 42010 - Architecture descriptions
 • Architecture Frameworks
 • Architecture Description Languages
 • Architecture within Volvo cars
 • Experience from Next Generation Electrical Architecure project (http://ngea.se/)
 • Architecture Framework of Volvo Cars

Engineering the software of Robotic Systems

 • Challenges and opportunities
 • Examples from the Co4Robots (http://www.co4robots.eu/) and FlyAQ (http://www.flyaq.it/) projects

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK