PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Agilní vývoj software - NSWI172
Anglický název: Agile software development
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://mifeet.github.io/NSWI172/
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (25.04.2018)
Agilní vývoj software se dnes stává standardem v oboru. Jde o přístup k vývoji software a organizaci týmové práce, který pomáhá dodávat kvalitní software rychleji na trh, přizpůsobit se měnícím se zákaznickým požadavkům nebo měnícímu se prostředí a redukovat riziko selhání projektu. Cílem je seznámit studenty s agilními přístupem a hodnotami, připravit je na týmovou práci v agilním prostředí a seznámit je se souvisejícími metodami a organizačními i softwarově-inženýrskými praktikami. Formou přednášek, aktivit nebo her, si studenti mohou jednotlivé přístupy a praktiky osvojit v praxi.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (25.04.2018)
  • Highsmith, J.: Agile Software Development Ecosystems. Addison Wesley, Boston (2002)
  • The Scrum Guide (2001) by Ken Schwaber, Jeff Sutherland
  • James Shore and Shane Warden. 2007. The Art of Agile Development (First ed.). O'Reilly.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (25.04.2018)
  • Co je agilní vývoj a proč by mě to mělo zajímat
  • Populární agilní metodiky vývoje - Scrum, Kanban, Extreme Programming
  • Extreme Programming a softwarově-inženýrské praktiky - párové proramování, test-driven development, refactoring
  • Spolupráce v týmu a se zákazníkem, DevOps, ...
  • Modern Agile

(u účastníků se předpokládá znalost v rozsahu předmětu NSWI041 - Úvod do softwarového inženýrství)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK