PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Počítačové dovednosti - NSWI165
Anglický název: Computer skills
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/lectures/NSWI165
Garant: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (05.05.2017)
Seminář je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia na MFF, zejména na Informatice. Jsou v něm rozebírány a procvičovány základní informatické úlohy související s principy fungování počítačů, potřebné v informatických předmětech na MFF. Velký důraz je kladen na jasné chápání funkce počítačů v podstatných souvislostech.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (06.10.2017)

Krátký bodovaný test z úloh z předchozího cvičení na každém dalším cvičení, 50% bodů pro zápočet.

Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (05.05.2017)

Dle doporučení učitele.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (05.05.2017)

Technická terminologie a notace, výběr ze základních principů fungování počítačů, formou řešení úloh.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK