Úvod do middleware - NSWI163
Anglický název: Introduction to Middleware
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/introduction_to_middleware
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWE002
Záměnnost : NSWE002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.05.2018)
Víte, co mají společného vaše banka, váš oblíbený zpravodajský portál a vaše návštěva studijního informačního systému? Middleware! Google či Twitter, ale i mobilní bankovnictví či elektronické obchody, používají middleware - technologe, které nabízejí komunikaci v prostředí internetu. Tento kurz formou cvičení seznámí s technologiemi middleware pro volání serverů, zasílání zpráv a další. Upozornění: Cvičení obsahují příklady v C++, Javě či Pythonu, očekává se schopnost základní orientace (čtení a úpravy malého rozsahu).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (30.09.2019)

Během cvičení se řeší a diskutují úlohy, které jsou hodnoceny 0-10 body každá, hodnocení odráží splnění zadání a další vlastnosti řešení (prezentace, dokumentace, kvalita návrhu, styl). Výsledná známka je určena z průměru přidělených bodů (minimum 5 na "dobře", 7 na "velmi dobře", 9 na "výborně"). Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

Specifikace jednotlivých technologií, například:

Google RPC Home, http://www.grpc.io

protobuf Home, http://developers.google.com/protocol-buffers

JGroups Home, http://www.jgroups.org.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

1. Typické návrhové vzory a mechanismy (remote procedure call, messaging, shared memory ...)

2. Messaging technologie (RabbitMQ, JGroups ...)

3. Remote procedure call technologie (RMI, Google RPC, protobuf ...)

4. Další vybrané příklady (REST, JAXRS, Swagger, Redis, OpenID, OAuth ...)

Seznam konkrétních technologií se průběžně mění v závislosti na technologickém vývoji a praktických omezeních výuky.