PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Model-based testing - NSWI157
Anglický název: Model-based testing
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Paolo Arcaini, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (22.04.2015)
V kurzu modelem řízené testování ukážeme, jak se mohou formální specifikace použít pro účely testování, konkrétně jak se mohou test-cases automaticky generovat ze specifikací. Předpokládá se základní znalost Javy. Předmět je vyučován v angličtině.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Paolo Arcaini, Ph.D. (10.10.2017)

The exam is composed of two parts: homework and written exam.

Two or three homework will be assigned during the course; the homework require the use of the tools described during the course. The deadline for the homework will be in January, before the written exam.

The written exam consists in some open questions and some exercises on the topics of course.

The zápočet consists in a presentation (like a seminar) that the student must present during one of the last classes of the course. The topic for the seminar can be the description of a research paper or of a tool.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (22.04.2015)

M. Utting and B. Legeard. Practical Model-Based Testing: A Tools Approach. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 2006.

P. Ammann and J. Offutt. Introduction to Software Testing (1 ed.). Cambridge University Press, New York, NY, USA, 2008.

M. Young and M. Pezze. Software Testing and Analysis: Process, Principles and Techniques. John Wiley & Sons, 2005.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (21.04.2017)

Testování software spočívá v ověření konkrétního konečného počtu exekucí. V tomto kurzu ukážeme, jak se mohou formální specifikace použít pro účely testování, konkrétně pro syntézu testů ze specifikací. V kurzu nejprve představíme koncepty pro testování. Poté popíšeme modelem řízené testování, zejména testování logických výrazů, generování testů z FSM a rozdělení vstupů a kombinatorické testování, feature modeling. V druhé části semestru se zaměříme na online testování, ve kterém se specifikace vykonávají společně s implementací.

Kurz se skládá z přednášek a cvičení v laboratoři.

Sylabus

1) Úvod do testování

1.1) Různé typy testování

1.2) Základní koncepty, meze testování

2) Programem řízené testování

2.1) Kritéria pokrytí

2.2) Unit testing

3) Modelem řízené testování

3.1) Teoretické aspekty

3.2) Logické pokrytí

3.3) Testování řízené FSM

3.4) Generování test cases pomocí model checkingu

3.5) Kombinatorické testování a rozdělení vstupů

3.6.) Feature modeling

4) Online modelem řízené testování

4.1) Design by contract

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK