PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář ze sémantizace a preferencí I - NSWI155
Anglický název: Seminar on semantization and preferences I
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/teaching/teaching.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (09.05.2019)
Oblast zájmu tohoto semináře jsou systémy propojující uživatele a web. Takových systémů je mnoho – od vyhledávacích strojů až po specifické webovské služby. Našim specifikem je důraz na automatizaci a personalizaci (intuitivnost, vysvětlení) těchto procesů. Předmět je koncipován jako referativní a výzkumný seminář zaměřený na problematiku sémantizace webu a učení uživatelských preferencí, který je určený především (ale ne výhradně) doktorandům a diplomantům píšícím práce s touto tématikou. Znalosti v rozsahu předmětu NDBI021 Uživatelské preference jsou vítané.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.12.2018)

Tento seminář nemá pevný sylabus. Konkrétní obsah sestává ze snahy udržet kontakt s děním ve světě, z referování přidělených článků, zpracování přehledu literatury a diskusí nad výzkumnými tématy, která jsou řešena v rámci výzkumu skupiny SemPre, Bc., diplomových a doktorských prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK