PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Architektury softwarových systémů - NSWI130
Anglický název: Software System Architectures
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://drive.google.com/open?id=16-yIBa0NhFG4iUXnMsJqFNczub8N8hC5
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (07.05.2012)
Softwarové architektury, principy návrhu architektury, architektonické styly, způsob hodnocení kvality, integrace, znovupoužitelnost, popis architektury, modelování architektury.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (02.10.2017)

Kontrola studia probíhá během semestru plněním úkolů na týmovém projektu. V semestru budou 3 termíny prezentace průběžných výsledků. V zápočtovém týdnu bude domluven nepřekročitelný termín odevzdání. Studenti tedy musí dle definovaného harmonogramu prezentovat výsledky své práce a veškeré připomínky zapracovat do finálního termínu odevzdání, který nelze překročit. Po tomto termínu již nebudou zápočty udělovány.

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (19.03.2008)

1. Bass,L. - Clements,P. - Kazman,R.: Software Architecture in Practice. Addison-Wesley, 1998. ISBN 0101199300

2. Mary Shaw and David Garlan, Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice-Hall, 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (18.04.2015)

1. Úvod do architektur SW systémů.

2. Architektonické styly.

3. Pohledy na SW architekturu.

4. Modelování a dokumentace SW architektury.

5. Kvalitativní atributy SW architektury (dostupnost, modifikovatelnost, výkonnost, bezpečnost, integrovatelnost, znovupoužitelnost, testovatelnost, uživatelská přívětivost).

6. Vybrané architektonické vzory (SOA, data centric, web).

7. Postupy softwarového inženýrství pro návrh a údržbu softwarových architektur.

8. Linked Data.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK