Softwarové inženýrství pro praxi - NSWI129
Anglický název: A Practical Approach to Software Engineering
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.profinit.eu/cz/podpora-univerzit/univerzitni-vyuka/swi129
Garant: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2007)
V rámci předmětu Softwarové inženýrství pro praxi budou systematicky probrány primární a podpůrné činnosti softwarového inženýrství. Dále bude probráno vedení softwarového projektu, softwarový proces, údržba software a tvorba nabídek. Vše bude ilustrováno situacemi z reálných projektů. Výklad každého tématu bude typicky obsahovat základy teorie, minimální nárok na praxi, cheklisty a templates, ukázky z praxe a doporučenou literaturu.
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2007)

Pressman R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5th ed., McGraw-Hill, 2001.

Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (http://www.swebok.org/)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2007)

1. Úvod do discipliny softwarového inženýrství v jejích souvislostech

2. Requirements Engineering

3. Softwarová architektura a design

4. Konstrukce

5. Testování

6. Dokumentace, validace, verifikace a Q&A

7. Konfigurační řízení

8. Vývojové prostředí, dodávky systému, akceptační a produkční prostředí

9. Maintenance

10. Vedení, organizace projektu a modely životního cyklu

11. Odhadování, plánování, historie projektů a nabídky

12. Proces vývoje projektu a organizace

13. Shrnutí, příklady, diskuse, literatura, odborné zdroje, příprava na test