PředmětyPředměty(verze: 802)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Sémantizace webu - NSWI108
Anglický název: Web Semantization
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/vyuka/vyuka.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (10.05.2017)

Sémantický web lze chápat jako projekt obohacení obsahu webu tak, aby zlepšil automatické zpracování dat. V praxi zůstává problém kdo, proč a jak to udělá. Problematice se budeme věnovat hlavně z pohledu SW inženýrství: modelů, metodologií a procesů postupné sémantizace. V přednášce podáme základní formální znalosti potřebné pro orientaci v oblasti a naučíme se některé praktické dovednosti. Na cvičeních se referuje o výsledcích z předních konferencí z oboru, v R (resp. GATE) učí pravidla pro sémantizaci a imituje virtuální „Lean startup“ zaměřený na sémantizaci webu přes sociální síť.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (10.05.2017)

 • Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, Sebastian Rudolph. Foundations of Semantic Web Technologies. Chapman & Hall/CRC 2010 , http://www.semantic-web-book.org/page/Slides
 • Eric Ries. Lean Startup, Crown Business 2011
 • David Harel, Dexter Kozen, Jerzy Tiuryn. Dynamic Logic. Publisher: The MIT Press 2000
 • G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Springer 2013

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (10.05.2017)

Model sémantizace webu

 • Základní problémy a vize automatizace zpracování obsahu webu,
 • Metodologie Lean start-up a sémantizace

RDF-rámec pro popis webovských zdrojů

 • Datový model RDF a RDFS jako model metadat
 • Formální sémantika RDF a RDFS - splňování

Deskripční logika a jazyk OWL

 • Základy deskripční logiky (DeL), znalosti a ontologie,

Webovské dotazovací jazyky

 • Jazyk SPARQL, SPARQL algebra

Dynamická logika

 • Výroková dynamická logika (DyL)
 • Rozhodnutelnost DyL
 • Rozhodnutelnost DyL - dokončení
 • Predikátová DyL, vztah DyL a sémantizace webu

Model sémantizace webu

 • Jmenné entity - rozpoznání a dizambiguace
 • Extrakce a anotace informací z webu
 • Model sémantizace webu (statický, dynamický), induktivní a deduktivní součásti modelu
 • Základní modely automatické dedukce, Výpočtová složitost deduktivních úloh v DeL/OWL
 • Formální rámec pro popis vztahů mezi různými modely

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK