PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řízení firem – Systémová dynamika II - NSWI104
Anglický název: Company Management – System Dynamics II
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (11.05.2011)
Na semináři mají studenti příležitost se seznámit a vyzkoušet si pokročilejší praktické aplikace systémové dynamiky v oblasti dynamické simulace řízení firem a modelování chování komplexních systémů na základě kauzálních vztahů a zpětné vazby. Forma semináře je interaktivní, založená na diskusi, řešení a prezentování případových studií a manažerských her.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2011)

Naučit studenty přemýšlet o podnikání, trhu a firmách jako o systémových dynamických modelech. Na konci semestru budou studenti schopni objevovat a vysvětlovat různé zákonitosti systémů a svoje argumenty podložit dynamickou simulací. Zejména se budou dobře orientovat v problematice strategického řízení firem.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2011)

John Morecroft: Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach. Wiley, 2007.

John Sterman: Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill/Irwin, 2000.

Jay Forrester: Industrial Dynamics. Pegasus Communication, 1961.

Kim Warren:Strategic Management Dynamics. Wiley, 2008.

Robert Kaplan, David Norton: The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Press, 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2011)

1. Shrnutí základů systémové dynamiky, dynamika růstu

2. Teorie firem, strategie, procesy, zdroje organizace

3. Vývoj strategické mapy firmy formou kauzálního diagramu

4. Simulační hra Řízení letecké společnosti

5. Testování vlastních strategií

6. Procesní model firmy

7. Simulační hra Distribuční řetězec

8. Model řízení lidských zdrojů

9. Dynamický model trhu Cena ropy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK