PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řízení projektů – Systémová dynamika I - NSWI103
Anglický název: Project Management – System Dynamics I
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (11.05.2011)
Na semináři si studenti osvojí základy a principy  systémové dynamiky. V rámci praktické aplikace systémového modelování  bude představena a prakticky využita metodologie projektového řízení komplexních projektů.  Forma semináře je interaktivní, založená na syndikátní i plenární diskusi, řešení a prezentování případových studií a manažerských her.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2011)

Naučit studenty základy systémové dynamiky a aplikovat ji na příkladech řízení komplexních systémů, zejména projektů. Na konci semináře studenti budou schopni sami vytvářet a ověřovat jednoduché modely komplexních systémů, i v oblasti řízení velkých projektů. To jim usnadní přechod od teorie do praxe po ukončení studia.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2011)

John Morecroft: Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach. Wiley, 2007.

John Sterman: Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill/Irwin, 2000.

Jay Forrester: Industrial Dynamics. Pegasus Communication, 1961.

Metodologie řízení projektů Prince 2 (www.prince2.com )

Dokumentace softwarového balíku Vensim (www.vensim.com )

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2011)

1. Úvod do systémové dynamiky

2. Nástroje a techniky systémového myšlení

3. Kauzální diagramy

4. Systémové archetypy chování systémů

5. Vývoj dynamických modelů a testování hypotéz

6. Příklady modelů z různých oborů lidské činnosti

7. Metodologie řízení projektů (řízení rozsahu, času, zdrojů, rizik, nákladů, přínosů a výkonnosti)

8. Simulační hra Řízení projektů

9. Vývoj vlastního dynamického modelu na téma řízení projektů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK