PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář ze stringologie a komprese dat - NSWI100
Anglický název: Seminar on Stringology and Data Compression
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka/NSWI100/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (05.05.2004)
Referativní seminář věnovaný aktuálním výsledkům v oblasti výzkumu bezztrátové i ztrátové komprese dat.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (12.06.2019)

Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu je vyžadováno:

• prezentace na předem dohodnuté téma, které odpovídá poslání předmětu

• aktivní účast na ostatních seminářích.

Povaha požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny pro udělení zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KSVI (05.05.2004)

Články v časopisech.

Sborníky Data Compression Conference (DCC), IEEE Computer Society Press.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (05.05.2004)

Referáty zaměřené na aktuální teoretické i praktické otázky z oblasti komprese dat, vycházející z publikovaných článků, případně vlastních výsledků. Výběr témat se přizpůsobuje zájmu účastníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK