PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Administrace systémů Windows - NSWI099
Anglický název: Windows Systems Administration
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl.cuni.cz/course/view.php?id=938
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: G_I (01.06.2007)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy správy operačních systémů Microsoft Windows tak, aby byli schopni pro konkrétní případ nalézt správnou volbu systému, navrhnout odpovídající síťové řešení a toto řešení zavést a udržovat. Zápis tohoto předmětu může být z kapacitních důvodů omezen.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michael Grafnetter (21.09.2011)

Microsoft TechNet (Online technická dokumentace)

M. Minasi a kol.:Mastering Microsoft Windows Server 2008 R2

J. Davies: TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Server 2008

S. Reimer a kol.: Windows Server 2008 Active Directory Resource Kit

M. Tulloch a kol.: Windows 7 Resource Kit

M. Russinovich, D. A. Solomon: Windows Internals

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michael Grafnetter (21.09.2011)

Předmět pozůstává z přehledové přednášky a praktických cvičení, které probíhají v počítačové laboratoři.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michael Grafnetter (21.09.2011)

Přehled rodiny systémů Microsoft Windows

Instalace a základní nastavení, Hromadné nasazení, Tvorba instalačních obrazů, PXE

Síťová konfigurace, Routing, Základní síťové služby (DNS, DHCP), Firewall

Adresářové služby (Active Directory), Skupinové politiky

Souborové a tiskové služby, Distribuovaný souborový systém

Zabezpečení systému, Správa uživatelských účtů a oprávnění, Kerberos, Aktualizační služby, Certifikační autorita, PKI, Šifrování dat

Údržba a monitorování systému, Diagnostika a řešení problémů

Automatizace pomocí Windows PowerShell

Zálohování a obnovení systému

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michael Grafnetter (21.09.2011)

Přepokládají se základní znalosti z oblasti počítačových sítí a operačních systémů.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: Mgr. Michael Grafnetter (21.09.2011)

Vzhledem k omezeným technickým prostředkům, které jsou pro předmět k dispozici, je maximální možný počet posluchačů omezen. Proto je nutné se přes SIS včas zapsat na některé z cvičení. Na koho se nedostane v ZS, má šanci si předmět zapsat v LS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK