PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do UNIXu - NSWI095
Anglický název: Introduction to UNIX
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Libor Forst
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je neslučitelnost pro: NSWX095
Je prerekvizitou pro: NSWI119, NPFL101, NSWI106, NSWI015
Je záměnnost pro: NSWX095
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)
Seznámení se základními principy operačního systému UNIX, převážně z uživatelského hlediska. Absolvent kurzu by měl být schopen napsat netriviální program v shellu. Zápis tohoto předmětu může být z kapacitních důvodů omezen.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)

Víceméně libovolná kniha pokrývající syllabus, např.:

M.Sova: UNIX V - úvod do operačního systému, Grada, 1991

M.Jelen: UNIX V - programování v systému, Grada, 1993

Jako cvičebnice:

L. Forst: Shell v příkladech, Matfyzpress, 2010

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)

Úvod (historie, normy, principy, ...).

Základní pojmy (systém souborů, uživatel/skupina, proces, kominikace mezi procesy, ...).

Zpracování textů (cat, cut, diff, tr, ..., vi, ed, sed, grep, awk), další utility (find, sort, ...).

Shell (syntaxe, metaznaky, příkazy, programové konstrukty).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK