Implementace překladačů - NSWI091
Anglický název: Compiler Implementation
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI109
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (15.04.2003)
Seminář podává přehled o principu a implementaci typických technik optimalizace a generování kódu použitých v produkčních překladačích. Všeobecný přehled je doplněn o detailní popis vybraných technik. Seminář je nadstavbou přednášky "Konstrukce překladačů".
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (04.05.2006)

Aho, Sethi, Ullman: Compilers Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, 1988

Steven S. Muchnick: Advanced Compiler Design and Implementation Morgan

Kaufmann 1997

Robert Morgan: Building an Optimizing Compiler, Digital Press, 1998

Ken Kennedy, Randy Allen: Optimizing Compilers for Modern Architectures: A Dependence-based Approach, Morgan Kaufmann Publishers

http://gcc.gnu.org/readings.html

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (15.04.2003)
  • moderní reprezentace mezikódu
  • optimalizace výrazů (partial constant propagation apod.)
  • globální optimalizace (global value numbering, partial redundancy ellimination atd.)
  • intraprocedurální optimalizace (function inlining, alias analysis atd.)
  • optimalizace smyček
  • optimalizace využití paměťové hierarchie
  • optimalizace řízené profilem
  • algoritmy spojené s optimalizací kódu
  • příklady z praxe: vybrané volně dostupné překladače (GCC, Open64, Impact, SUIF, Watcom C, LCC a další)