Algoritmy komprese dat - NSWI072
Anglický název: Data Compression Algorithms
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka/NSWI072/
Garant: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2015)
Přednáška podává přehled algoritmů používaných pro bezztrátovou i ztrátovou kompresi dat. Bezztrátová komprese dat • Statistické metody: Huffmanův kód, aritmetické kódování, adaptivní algoritmy, metody s konečným kontextem • Teorie informace a teoretické meze bezztrátové komprese • Slovníkové metody tříd LZ77 a LZ78, aplikace gzip, formáty GIF a PNG • Burrowsova-Wheelerova transformace, aplikace bzip2 Ztrátová komprese dat • skalární kvantizace • diferenční kódování, metody DPCM a ADPCM • transformační metody, standard JPEG • subpásmové kódování, standard MP3 • komprese videa,
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (13.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Otázky, které jsou u zkoušky pokládány, čerpají z témat, uvedených v sylabu předmětu, a to v rozsahu, v němž jsou tato témata probírána na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (24.09.2023)

G. A. Harris, P. D. Johnson, D. R. Hankerson, Introduction to Information Theory and Data Compression, 2nd ed., Chapman & Hall/CRC, New York, 2019.

A. Moffat, A. Turpin, Compression and Coding Algorithms, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002.

D. Salomon, G. Motta, D. Bryant, Handbook of Data Compression, 5th edition, Springer-Verlag, 2010.

K. Sayood, Introduction to Data Compression, 5th ed., Morgan Kauffmann Publishers, San Francisco, 2017.

J. Čapek, P. Fabián, Komprimace dat: Principy a praxe, Computer Press, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (01.05.2015)
Bezztrátová komprese dat

• statistické metody: Huffmanův kód, aritmetické kódování, adaptivní algoritmy, metody s konečným kontextem

• teorie informace a teoretické meze bezztrátové komprese

• slovníkové metody tříd LZ77 a LZ78, aplikace gzip, formáty GIF a PNG

• Burrowsova-Wheelerova transformace, aplikace bzip2

Ztrátová komprese dat

• skalární kvantizace

• diferenční kódování, metody DPCM a ADPCM

• transformační metody, standard JPEG

• subpásmové kódování, standard MP3

• komprese videa, standard MPEG

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2015)

Znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnost a statistika.