PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Objektové a komponentové systémy - NSWI068
Anglický název: Object and Component Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/object_component_systems/
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (29.04.2011)
Předmět pokrývá pokročilé koncepty týkající se objektově-orientovaného programování a modelování. Dále předmět poskytuje úvod do vývoje založeného na komponentách, což je v zásadě přirozené rozšíření vývoje software pomocí objektů. Předmět se zaměřuje zejména na: objekty v distribuovaném prostředí, objektové modelování a návrh, meta-modely a transformace modelů (T2M, M2M, M2T), koncepty jazyků založených na třídách a jazyků bez tříd, meta-třídy, programování s aspekty, modelování pomocí komponent, komponentové systémy, konektory. Předmět předpokládá praktickou znalost jazyka Java.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (29.04.2011)

Leavens,G.T., Sitaraman,M. (eds.): Foundations of Component-based Systems. Cambridge University Press, 2000

Plášil,F., Stahl, M.: An Architectural view of distributed objects and components in CORBA, Java RMI, and COM/DCOM. Software Concepts & Tools, Vol.19, No. 1, Springer 1998

Abadi,M., Cardelli,L.: A theory of Objects. Springer 1996

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (29.04.2011)

Objekty v distribuovaném prostředí a související koncepty (CORBA).

Objektové modelování a návrh (UML, MOF, EMF). Model-driven development - text-to-model, model-to-model (declarative a operational), model-to-text transformace, principy podpůrných nástrojů.

Koncepty jazyků založených na třídách (dědičnost a delegování, kovariance, kontravariance, typ self, rozlišování podtříd a podtypů, parametrizace typů).

Koncepty jazyků bez tříd (prototypování a klonování, delegování, dynamická dědičnost, mixiny).

Meta-třídy.

Koncept aspektu, programování s aspekty (AspectJ).

Modelování pomocí komponent. Komunikační styly, konektory. Komponentové systémy (EJB, Fractal, SOFA, atd.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK