Lokální komunikační technologie - NSWI064
Anglický název: Local Communication Technologies
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dsn.felk.cvut.cz/education.cz/SWI064/index.html
Garant: doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI021
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Janeček, CSc. (16.03.2007)
Cílem přednášek je poskytnout základní přehled metod vícenásobného přístupu ke sdílenému komunikačnímu kanálu, prostředků jejich propojování až po současný přechod k přepojovacím technologiím (gigabitový ethernet, virtuální lokální sítě) a technologiím bezdrátovým (IEEE 802.11, Bluetooth, HiPerLAN, IEEE 802.16). Cílem cvičení je prakticky si ověřit základní principy, implementovat zadanou síťovou aplikaci a seznámit se s konfigurací zařízení využívaných v lokálních sítích.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Janeček, CSc. (16.03.2007)

[1] Stallings, W.: Metropolitan and Local Area Networks

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Janeček, CSc. (26.03.2007)

Topologie lokálních sítí (LAN), komunikační média - kabely, optická vlákna, bezdrátové spoje.

Řízení přístupu k přenosovému médiu - deterministické a náhodné metody (Token Bus, Aloha, CSMA).

Technologie Ethernetu, přepojování v lokálních sítích.

Kruhové sítě - Token Ring, FDDI.

ATM, emulace LAN, virtuální sítě LAN.

Optické sítě, technologie přístupových sítí.

Bezdrátové sítě - IEEE 802.11, HiPerLAN, IEEE 802.16.

Ad-hoc and senzorové sítě.

Network management, SNMP.