PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Specifikace požadavků na softwarový produkt - NSWI028
Anglický název: Software requirements specification
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi028
Garant: prof. Ing. Petr Kroha, Dr., CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (30.04.2012)
Specifikace požadavků na vlastnosti softwarového produktu je první a základní krok jeho vývoje. Chyby a nedorozumění vznikající v této fázi jsou kritické, jejich pozdější oprava je velmi drahá. Chyby ve specifikacích jsou nejčastější příčinou neúspěchu celého projektu. Cíl semináře je seznámit studenty s problematikou a připravit zájemce na vypracování jejich magisterských prací v tomto oboru. Téma semináře souvisí s výzkumným projektem, který tým katedry řeší.
Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (30.04.2012)

Funkcionální a nefunkcionální požadavky (kvalita, výkon) a jejich rozsah (scope)

Vnější rozhraní (interface)

Omezení (constraints) a vazba na další vývoj produktu

Popis požadavků v přirozeném jazyce - RDF model

Gramatická inspekce a vazby na model UML včetně jazyka OCL

Statické a dynamické struktury modelu

Jednoznačnost, úplnost a konsistence požadavků

Možnosti verifikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK