Cvičení z náhodných procesů II - NSTP199
Anglický název: Exercises in Stochastic Processes II
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : NSTP239
Záměnnost : NMSA409
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (20.03.2008)
Cvičení k přednášce Náhodné procesy II (NSTP239).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)

Cílem cvičení je prohloubit teoretické znalosti a získat průpravu ve výpočetních dovednostech

při odvozování charakteristik náhodných procesů a modelování časových řad

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (20.03.2008)

Viz NSTP239.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (20.03.2008)

Viz NSTP239.