PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Statistická teorie informace - NSTP150
Anglický název: Statistical Information Theory
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.
Třída: Teorie pravděpodobnosti
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2001)
Entropie, relativní entropie, diferenciální entropie. Distribuce s maximální entropií. Entropie ve statistických úlohách - odhady paramerů a testování hypotéz. Limitní věty založené na metodě "typů" - silný zákon velkých čísel, věta o velkých odchylkách. Limitní věty pro chyby 2. druhu - Steinova a Chernoffova věta. Věta o konvergenci podmíněného rozdělení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (02.06.2008)

Vyložit význam pojmů a postupů teorie informace pro matematickou statistiku.

Literatura
Poslední úprava: G_M (02.06.2008)

T.M.Cover, J.A.Thomas : Elements of Information Theory

I.Csiszár, J.Korner: Information Theory

F.Liese, I.Vajda: Convex Statistical Distances

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2001)

1. Entropie, relativní entropie, diferenciální entropie. 2. Distribuce s maximální entropií. 3. Entropie ve statistických úlohách: odhady parametrů a testování hypotéz. 4. Limitní věty založené na metodě "typů": silný zákon velkých čísel, věta o velkých odchylkách. 5. Limitní věty pro chyby 2. druhu: Steinova a Chernoffova věta. 6. Věta o konvergenci podmíněného rozdělení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK