PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diferencovatelnost funkcí v Banachových prostorech I - NRFA183
Anglický název: Differentiability of functions in Banach spaces I
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (09.05.2012)
Přednáška se soustředí hlavně na některé aspekty geometrické nelineární analýzy, ve kterých přednášející pracuje. Jde například o zkoumání diferencovatelnosti (1. řádu) konvexních a lipschitzovských funkcí a příslušných tříd výjimečných množin. Bude zmíněno i několik otevřených otázek.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (09.05.2012)

Některé základní typy derivací (Fréchetova, striktní, Gâteauxova, Hadamardova),

směrových derivací a subdiferenciálů (Clarkeův, Fréchetův). Fréchetova a Gâteauxova diferencovatelnost konvexních a lipschitzovských funkcí (a funkcí semikonvexních). Systémy výjimečných množin užívaných v teorii diferencovatelnosti (sigma-pórovité množiny, aronszajnovsky nulové množiny, gama-nulové množiny). Aplikace na DC funkce a zobrazení a aplikace v abstraktní teorii aproximace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK