PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do harmonické analýzy - NRFA182
Anglický název: Introduction to Harmonic analysis
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (09.05.2012)
Základní kurs v harmonické analýze. Fourierova transformace, maximální a singulární integrály, prostory funkcí, wavelety.
Literatura -
Poslední úprava: T_KMA (09.05.2012)

Elias M. Stein Harmonic Analysis, Loukas Grafakos

Classical Fourier Analysis, Loukas Grafakos Modern Fourier Analysis

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (09.05.2012)

1) L^p prostory, interpolace, Fourierova transformace

2) Harmonické funkce na kruhu, konjugovaná funkce, Hilbertova transformace

3) Maximální a singulární operátory

4) Littlewood-Paleyova věta

5) Prostory funkcí

6) Wavelety

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK