PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Harmonická analýza a pravděpodobnost - NRFA181
Anglický název: Harmonic analysis and probability
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.01.2012)
Tato přednáška navazuje na přednášku Geometrické aspekty harmonické analýzy. V moderní harmonické analýze hrají velkou roli koncepty převzaté z teorie pravděpodobnosti. Naším cílem je tuto souvislost demonstrovat na několika klasických výsledcích z teorie Cauchyova integrálu, Carlesonových měr a Carlesonovy věty.
Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.01.2012)

Elias M. Stein Harmonic Analysis, Loukas Grafakos

Classical Fourier Analysis, Loukas Grafakos Modern Fourier Analysis

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.01.2012)

1) Haarův martingal, wavelety

2) BMO, Carlesonovy míry, aplikace

3) Cauchyův integrál

4) Carlesonova věta

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK