PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Deskriptivní teorie množin I - NRFA071
Anglický název: Descriptive Set Theory I
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Záměnnost : NMMA433
Je neslučitelnost pro: NMMA433
Je záměnnost pro: NMMA433
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (17.05.2007)
V kurzu bude vyložen úvod do deskriptivní teorie množin v polských prostorech a dále bude odpředneseno několik náročnějších partií deskriptivní teorie, které jsou aplikovatelné i v jiných oblastech matematické analýzy (např. nekonečné hry, věty o selekcích, koanalytické normy, oddělovací věty Hurewiczova typu). Podrobnější sylabus je k dispozici na adresách http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zeleny/mff/sylabus.htm a http://www.karlin.mff.cuni.cz/~holicky/
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (21.09.2011)

Informace o obsahu přednášky jsou k dispozici na adrese http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zeleny/mff/DST.php

Čas a místo konání dalších přednášek mohou být po dohodě změněny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK