PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2008/2009
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze základů funkcionální analýzy - NRFA002
Anglický název: Seminar on Fundamentals of Functional Analysis
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006 do 2009
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie, Funkční analýza
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (13.04.2006)
Studenti referují klasické i nové výsledky z funkcionální analýzy, zejména ty, jimž není věnována pozornost ve standardních kurzech funkcionální analýzy. Mezi možné okruhy témat patří báze v Banachových prostorech, nekomutativní C* algebry, geometrie Banachových prostorů, slabé topologie, integrální reprezentace konvexních množin.
Sylabus -
Poslední úprava: KALENDA (17.05.2007)

Studenti referují klasické i nové výsledky z funkcionální analýzy, zejména ty,

jimž není věnována pozornost ve standardních kurzech funkcionální analýzy. Mezi možné okruhy témat

patří báze v Banachových prostorech, nekomutativní C* algebry,

geometrie Banachových prostorů, slabé topologie, integrální reprezentace konvexních množin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK