Softwarový projekt - NPRG069
Anglický název: Software Project
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 12
Rozsah, examinace: 0/8, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRG023, NPRG070, NPRG071
Je neslučitelnost pro: NPRG070, NPRG071, NPRG023
Je záměnnost pro: NPRG023
Ve slož. korekvizitě pro: NPRG072
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (16.01.2019)
Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu. Vypisuje se pro tým řešitelů, který vytváří projekt podle schváleného zadání. Práci na projektu lze zahájit kdykoliv, standarní délka práce by neměla přesáhnout devět měsíců. Projekt je zakončen veřejnou obhajobou. Předmět je možné zapsat kdykoliv během akademického roku (zapisuje se až v době, když se předpokládá konání obhajoby), během celého studia ho však lze zapsat maximálně dvakrát. Zadání, výjimky a specifické podmínky schvaluje garant programu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (13.10.2020)

Pro získání zápočtu je nutno vypracovat a obhájit projekt.

NENÍ VHODNÝ PRO STUDENTY NA VÝMĚNNÝCH PROJEKTECH ERASMUS ANI NA KRÁTKODOBÝCH STÁŽÍCH

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (14.10.2022)

Praktická týmová práce na větším softwarovém díle, realizovaném jako školní dílo.

Podrobnější popis a pravidla: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/pravidla.html