PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z pokročilého objektového programování - NPRG059
Anglický název: Advanced Programming Praxis
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~zavoral/NPRG059.html
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (07.05.2015)
Praktikum z programování v objektově orientovaných jazycích se zaměřením na pokročilé vlastnosti jazyků C++, Java a C#. Během semestru studenti vypracují semestrální práci pokrývající tyto vlastnosti. Předpokladem absolvování tohoto předmětu je absolvování Pokročilého programování z C++ a jednoho z předmětů Pokročilé programování na Platformě Java nebo Pokročilé programování pro .Net.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (26.09.2017)

Vypracování semestrální práce.

Absolvování Pokročilého programování z C++ a jednoho z předmětů Pokročilé programování na Platformě Java nebo Pokročilé programování pro .Net.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (28.03.2014)
  • Pokročilé definice šablony, šablony s proměnlivým počtem parametrů
  • Funktory, politiky, traits, kompilační polymorfismus
  • Podpora paralelního programování, paměťový model, vlákna, synchronizace, atomické operace
  • Výjimky, bezpečné programování s výjimkami
  • Implementace kontejnerů a iterátorů, R-value reference
  • Interoperabilita, dynamicky linkované knihovny
  • Použití knihoven a frameworků pro jazyky C++, C# a Java

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK