PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Open source programování - NPRG055
Anglický název: Open-source programming
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/osp/
Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (04.05.2011)
Vývoj software v open source komunitě. Spolupráce s vývojáři, ekosystém a technologie open-source projektů. Praktické osvojení si technických a komunikačních dovedností nutných k úspěšnému začlenění vlastní práce do existujícího projektu. Předpokládá se základní znalost UNIXu (obecné principy, používání shellu a základy programování).
Literatura -
Poslední úprava: T_KAM (04.05.2011)

R. Stallman: The GNU Manifesto

J. Aujezdský: Právní aspekty volně šiřitelných počítačových programů E. S. Raymond: The Cathedral and the Bazaar Linux Documentation Project

Sylabus -
Poslední úprava: T_KAM (04.05.2011)
Teorie open-source - historie, filosofie, hnutí za svobodný software a konkurenční přístupy, právní aspekty, open-source v nesoftwarových odvětvích.

Open-source ekosystém - technický přehled open-source projektů, detailnější představení jednotlivých součástí systému Linux.

Vývoj open-source software - infrastruktura, efektivní komunikace s ostatními vývojáři, větvení vývoje, život správce projektu.

Účast studentů na vývoji konkrétních open-source projektů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK