PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Programovací jazyk Perl - NPRG052
Anglický název: Programming Language Perl
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/perl/
Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)
Úvod do programovacího jazyka Perl a perlovské kultury. Kurs zahrnuje jak tradiční Perl 5 a jeho knihovny, tak nový experimentální jazyk Perl 6.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)

Perldoc

Larry Wall et al.: Programming Perl, 3rd Edition. O'Reilly Media, 2000.

Damian Conway: Perl Best Practices. O'Reilly Media, 2005.

Chromatic (editor): Using Perl 6 (pracovní verze). Dostupné online z https://github.com/perl6/book/.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)
  • Základní syntaxe jazyka, koncept netypovosti, skaláry, pole a hashe, funkce, jejich prototypy.

  • Datové struktury: řetězce, pole, hashe, reference, typegloby, soubory.

  • Regulární výrazy, speciální proměnné.

  • Moduly, třídy, dědičnost.

  • Přehled důležitých knihovních modulů (Scalar::Util, List::Util, Storable, DBI, AnyEvent, Moose, Perligata).

  • Vnitřnosti intepreteru, garbage collector, rozšiřitelnost a XS moduly.

  • Srovnání s podobnými jazyky.

  • Perl 6: objektový model, typový systém, gramatiky, experimentální překladače.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK